Email: tuvivietnam.info@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

Khóa lễ hợp long đất

15.000.000₫

Khi gia chủ mua thêm nhà hàng xóm hoặc muốn hợp một vài mảnh đất thành một thửa để tiện cho việc cúng bái trên một ban thờ thì chúng tôi sẽ tiến hành làm lễ hợp long cho gia chủ