Liên kết mạng xã hội

Đặt tên và sửa tên theo ngũ hành cải vận mệnh

3.000.000₫

Tổng quan

Công việc đặt tên gồm: + Dựa vào năm tháng ngày giờ sinh của đương số=>Lấy lá số Tứ trụ. + Tính toán độ vượng ngũ hành, tìm ra hành khiếm khuyết của tứ trụ. +

Công việc đặt tên gồm:
+ Dựa vào năm tháng ngày giờ sinh của đương số => Lấy lá số Tứ trụ.
+ Tính toán độ vượng ngũ hành, tìm ra hành khiếm khuyết của tứ trụ.
+ Gia đình gợi ý cho cháu từ 5 đến 10 tên.
+ Chúng tôi sẽ chọn và bổ xung thêm từ 3 đến 4 tên, rồi chuyển cho gia đình.
+ Cuối cùng gia đình quyết định chọn tên nào thì chúng tôi sẽ gửi tiếp bộ chữ Hán, phục vụ việc nghiên cứu sau này.