TỬ VI VIỆT NAM LUẬN GIẢI LÁ SỐ NỮ 1977 “Âm Dương hội Xương Khúc xuất thế vinh hoa”

Lá số tử vi khi có cả Xương lẫn Khúc đồng cung Sửu được Thái Âm Thái Dương tức cách cục Âm Dương Xương Khúc. Cổ nhân có câu phú: “Âm Dương hội Xương Khúc xuất thế vinh hoa”. (Nhật Nguyệt gặp Xương Khúc cao sang) con người thông minh nhiều thiện cảm và may mắn với điều kiện là không bị Hóa Kị chen vào. Đây là một lá số tử vi rất hay các bạn tham khảo Video https://youtu.be/XPhrirWcWr4

Được đăng vào

Bình luận

  • avatar

    Phạm Hữu Ninh
    Rất hay
  • avatar

    Tran Doan
    Hay

Viết bình luận