TỬ VI VIỆT NAM LG LÁ SỐ NAM 1969 KHÔNG MAY MẮN ĐƯỜNG QUAN LỘC

Thái dương tại Tuất khó cầu danh, chỉ có cát tinh đồng cung mới có thể giàu. Là mệnh lao lực, vất vả... https://youtu.be/Z4gSXx4Ugpg

Được đăng vào

Bình luận

  • avatar

    Petrie nguyen Hoa
    Mong thây làm ơn xem cho con và gia đình.

Viết bình luận