SẮM LỄ ĐỘNG THỔ

LỄ ĐỘNG THỔ I. Lễ  Phật 1. Hoa tươi 2 bình, Năm quả tròn (ngũ quả: 5 loại trái cây), 5 lá trầu, 5 quả cau, xôi 1 đĩa, 5 cốc chè, 5 oản màu vàng 2. Bánh – kẹo – ...

TỬ VI VIỆT NAM LG LÁ SỐ NỮ 1991 HẬU VẬN THÀNH CÔNG

Khi gặp khó khăn và chưa lý giải được các bạn nên thử tìm đến với tâm linh, kinh nghiệm của TVVN cho thấy ai có duyên với tâm linh thì người đó sẽ sớm giác ngộ ...

TỬ VI VIỆT NAM LUẬN GIẢI LÁ SỐ CỤ BÀ 71 TUỔI TAM HẠN TRÙNG LA

Sau khi luận đoán lá số thấy cụ bà năm nay tam hạn trùng la vô cùng nguy hiểm, lá số của con gái lại thấy năm nay có tang càng nguy cấp hơn. Tử Vi Việt Nam tức ...

TỬ VI VIỆT NAM LG LÁ SỐ NAM 1969 KHÔNG MAY MẮN ĐƯỜNG QUAN LỘC

Thái dương tại Tuất khó cầu danh, chỉ có cát tinh đồng cung mới có thể giàu. Là mệnh lao lực, vất vả... https://youtu.be/Z4gSXx4Ugpg ...

TỬ VI VIỆT NAM LUẬN GIẢI LÁ SỐ NỮ 1977 “Âm Dương hội Xương Khúc xuất thế vinh hoa”

Lá số tử vi khi có cả Xương lẫn Khúc đồng cung Sửu được Thái Âm Thái Dương tức cách cục Âm Dương Xương Khúc. Cổ nhân có câu phú: “Âm Dương hội Xương Khúc xuất ...