Hướng dẫn xem tử vi tại Tử Vi Việt Nam

Hiện nay Tử Vi Việt Nam đang hoạt động lấy kinh phí xây nơi thờ Phật, Thánh và trụ sở hoạt động tại Hải Bối Đông Anh Hà Nội nên để được xem các bạn ...

KHOA CÚNG THỔ CÔNG

KHOA CÚNG THỔ CÔNG Thần linh thổ địa táo phủ Hương phụng hiến, cúng giàng Chư Thánh chúng, tín chủ đầu thành, nghinh triệu thỉnh. Nguyên kỳ thần lực giáng hoa ...