Hướng dẫn xem tử vi tại Tử Vi Việt Nam

Hiện nay Tử Vi Việt Nam đang hoạt động lấy kinh phí xây nơi thờ Phật, Thánh và trụ sở hoạt động tại Hà Nội nên để được xem các bạn ...

KHOA CÚNG THỔ CÔNG

KHOA CÚNG THỔ CÔNG Thần linh thổ địa táo phủ Hương phụng hiến, cúng giàng Chư Thánh chúng, tín chủ đầu thành, nghinh triệu thỉnh. Nguyên kỳ thần lực giáng hoa ...

KHOA CÚNG GIA TIÊN

KHOA CÚNG GIA TIÊN (HOẶC XÁM TẠ TỪ ĐƯỜNG) Hương phụng hiến cúng dàng tiên tổ, cập tông môn tủ hiếu chí thành nghinh tổ đức, nguyện kỳ tiên tổ giáng tiền, bảo hộ ...

BÀI KHẤN TRƯỚC KHI ĐẾN LINH QUANG ĐIỆN LÀM LỄ PHẢ ĐỘ

Bài Khấn trước khi đến Linh Quang Điện làm lễ Phả độ gia tiên: trước lễ 1 ngày gia đình lên thắp hương và đốt vàng tiền biếu ngài Thổ công, các quan sứ giả tại ...