Email: tuvivietnam.info@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

Khóa lễ mời bé đỏ lên giao tiếp rồi cầu siêu thoát cho nước ngoài 300EUR

8.100.000₫

Tổng quan

Có những bé vì không có nhân duyên ở trần gian hoặc do bị sẩy nạo, hoặc do lý do nào đó vẫn bám theo cha mẹ không siêu thoát được. TVVN sẽ xác định được và mời

Có những bé vì không có nhân duyên ở trần gian hoặc do bị sẩy nạo, hoặc do lý do nào đó vẫn bám theo cha mẹ không siêu thoát được. TVVN sẽ xác định được và mời bé lên giao lưu với cha mẹ và siêu thoát cho bé