Liên kết mạng xã hội

Hướng dẫn giải vong theo, tiền duyên, âm binh, bùa ngải

Bài Khấn mời vong linh theo người, tại đất gia chủ đến đến Linh Quang Điện để siêu thoát cho vong: Gia chủ lên bàn thờ thắp hương và đốt vàng tiền biếu ngài Thổ công, các quan sứ giả tại nhà và khấn như sau:
Nam mô A Di Đà Phật – Nam mô A Di Đà Phật - Nam mô A Di Đà Phật

Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, chư vị thần linh, gia tiên họ hàng và các chư vị long linh chúng sinh cô hồn theo người và tại đất này.

Hôm nay là ngày … tháng … năm ....

Tín chủ chúng con tên là: ……..hợp đồng dương gia môn quyến đẳng cư ngụ tại nhà số nhà …….

Hôm nay gia đình chúng con nhờ các Pháp Sư tại Linh Quang Điện thành tâm sắm sửa nhang hoa lễ vật cầu siêu độ cho các vong linh tại Linh Quang Điện - Tử Vi Việt Nam BT2-16 Khu Đô Thị Mới Trung Văn, P Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội nhà kính mời các vị về hướng hiển, mở cửa âm dương để siêu thoát.

Chúng con thành tâm xin phép Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, chư vị thần linh, gia tiên và các chư vị vong linh chúng sinh cô hồn tại đất này cho phép các vong linh được tới Linh Quang Điện để được cầu siêu độ theo Phật, không theo chúng con và ở tại đất này nữa.

Do vậy, chúng con lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vương tiến, gia đạo hưng long.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Sau khi khấn xong nhắn tin SMS vào số 0904710481 để thầy Cao Anh tiếp nhận họ để cầu siêu. Nếu gia chủ mắc vong linh và âm binh tại đất xem kinh phí và đăng ký hóa giải tại đây http://tuvivietnam.info/giai-vong-hoa-cot-tai-co-quan . Nếu gia chủ bị vong theo, tiền duyên đăng ký ở đây http://tuvivietnam.info/le-cat-tien-duyen-duyen-am-vong-am-theo . Nếu mắc âm binh, bùa ngải thì đăng ký và chi phí hóa giải tại đây http://tuvivietnam.info/giai-am-binh-bua-ngai-theo-hai-nguoi