HƯỚNG DẪN CÁCH CHỌN GIỜ SINH MỔ CHO CON

Các bạn chú ý: Cho dù bạn đã lựa chọn đúng lá số tốt nhưng phải cân nhắc điều kiện có cho phép người mẹ sinh được vào đúng thời điểm lựa chọn, vì việc này lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sức khỏe người mẹ, điều kiện gia đình, lịch trình của bệnh viện, khả năng của bác sỹ....Lịch trình của bệnh viện lại phụ thuộc vào cơ sở vật chất, điều kiện thuốc men, điều kiện điện nước có ổn định hay là vào giờ đó mất điện. Khả năng của bác sỹ lại phụ thuộc vào sức khoẻ, tâm trạng của bác sỹ (sáng đi làm có được vợ cho ăn sáng hay đêm hôm trước phải ngủ ngoài phòng khách hoặc phải trực đột xuất....), điều kiện sức khoẻ của người mẹ có chịu đựng được đến giờ sinh hay không…
Xem thêm tại: https://youtu.be/xbrHpthCxfM

Được đăng vào

Viết bình luận