Email: tuvivietnam.info@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

Khóa lễ Giải âm binh, bùa ngải, vong dữ tại Việt Nam

10.000.000₫

Tổng quan

Tiền Duyên được hiểu như sau: " Tiền Duyên là duyên phận của một người ở kiếp trước, vì mắc Nợ Ân Tình với người khác chưa trả được, chưa giải quyết xong.

Vì duyên nghiệp nào đó mà bạn hoặc người trong gia đình bạn mắc nạn âm binh, bùa ngải quậy phá, TVVN sẽ có cách hóa giải để hết bệnh. Hãy tin tưởng chúng tôi!