Email: tuvivietnam.info@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

Đóng luân sa cho những người hở luân sa

5.000.000₫

Nhiều người mong muốn trở thành "thánh thần" tự ý khai mở LX sai hoặc các LX gây nguy hiểm (LX 1, LX 2) hoặc với người tâm không thanh tịnh đầy tham sân và hư vọng thì khi khai mở sẽ gây tác dụng ngược lại. Có những người bị hở luân sa một cách tự nhiên như bị chòm Hỏa Linh đồng cung. Khi đó do hệ thống LX bị rối loạn, năng lượng trọc sẽ làm rách và làm chấn thương thể vía (thể của linh hồn) lọt vào làm cho họ biến động về tâm linh và rối loạn ý thức sinh ra nhiều hoang tưởng về tâm linh như mê tín dị đoan, tự bị ảo giác về bản thân nên tự thánh hóa bản thân mình mà mất điều chỉnh của ý thức mà do vô thức trực tiếp tác động. Khi đó họ bị tác động bởi một sóng khác đầy nặng trọc mà họ không thoát ra được, tất nhiên sẽ đi đến hủy hoại thân và tâm họ. Cần phải đóng để an toàn