Email: tuvivietnam.info@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

Bốc bát hương thờ thần linh, thần tài, gia tiên..., thỉnh linh về nhà tại Việt Nam

3.000.000₫

Tổng quan

BỐC BÁT HƯƠNG

- Bốc tại điện thờ Linh Quang Điện và trì chú từ xa cho gia chủ qua điện thoại

- Bát hương rất linh ứng để giúp cho gia chủ làm ăn thuận lợi công việc Hanh Thông