Liên kết mạng xã hội

Lập lá số tử vi và tư vấn hỗ trợ đào tạo cho trẻ

1.500.000₫

Tổng quan

Xem tổng thể cơ bản về lá số và trả lời thắc mắc những vấn đề thiết yếu trong lá số (nghề nghiệp, tình duyên, hậu vận, con cái...)

1. Lập lá số tử vi cho trẻ là miễn phí

2. Nếu cần tư vấn hỗ trợ đào tạo, định hướng nghề nghiệp mới tính phí

Trẻ con vì cơ thể chưa phát triển đầy đủ nên không thể căn cứ vào ngũ quan , Lục phủ để định tốt xấu như người đã thành niên . Việc coi tướng phần lớn chỉ dựa vào thần khí , cử chỉ nên chỉ có tính cách phỏng chừng .

Vì vậy muốn biết về con mình để định hướng tương lai, nghề nghiệp và hậu vận thì các bạn nên lập cho con lá số tử vi. Video tử vi của TVVN chúng tôi có thể lưu giữ suốt đời trên Youtube khi nào muốn bạn lại vào xem lại, có thể gửi cho bạn bè hoặc người thân cùng xem được. Hãy bắt đầu xây dựng cho con bạn một tương lai tốt hơn nhờ những dự báo của môn mệnh lý tử vi ngay hôm nay của con bạn...